سوالات متداول

  • فعالیت های شرکت تونل ساز چیست ؟
    • این شرکت در زمینه مطالعات زمین شناسی ، طراحی و محاسبات تونل، انتخاب ماشین های حفار و ارائه راهکارهای مناسب جهت مشکلات اجرایی، از خدمات شرکت آلمانی Tunnel Consult که دارای تجربیات ارزشمندی در این خصوص می باشد استفاده می کند.
  • شرکت تونل ساز ماشین از چه سالی فعالیت خود را اغاز نموده است؟
    • شرکت تونل ساز ماشین در سال 1382 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحت شماره 218371 به ثبت رسیده و فعالیت خود را برای ارائه خدمات فنی در زمینه تونل و حفاری مکانیزه آغاز نموده است

فرم ارسال سوال جديد