کافی میکس 3 در 1

  • انرژی 72.5 کیلوکالری
  • قند 11.8 گرم
  • چربی 2.01 گرم
  • نمک 0.03 گرم
  • ترانس 0.0 گرم